שיעור תורה חשוב ונוקב שיכול להציל חיים | חשיבות המנהיג בישראל |מעלת הענוה

הצג להדפסה