שיעור תורה חזק לצפיה | מקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם עומדים

הצג להדפסה