הפעם כולנו עושים את הבחירה הנכונה לכבוד ד', האמת והצדק, שתמנע בחירות רביעיות

הצג להדפסה