הסוכה מעידה על הקשר בין האשה היהודיה לשכינה הקדושה

הצג להדפסה