חותמו האישי של ד' נמצא בכל דבר וגם בנגיף שהגיע מסין

הצג להדפסה