כיצד למדו חז"ל שילדו במצרים שישה בכרס אחת?

הצג להדפסה