שיעור מרתק שעוסק בנושא מהותי שיכול להעצים את חיי האדם שרוצה להגיע לשלמות

הצג להדפסה