סרטון | האם ד' יתברך מדבר עם ברואיו? 5 | אדם, חוה והנחש | לשון הרע | צדיק ורע לו

הצג להדפסה