יהודא

הרב שמואל אליהו נגד הרב ברלנד: "להכניס אותו לכלא, רק שם יפסיק לחטוא"

Rate this Entry
קוד HTML:
[SUB][/SUB]
ציטוט יהודא אמר: צפיה בהודעה
סורו אבל בחזל כתוב בצדק תשפוט עמיתך..וששני בעלי הדין צריכים שיהוו לפניו.
ועוד שברור לכולם שהוא תלמיד חכם גדול וההלכה מחייבת לדונו לזכות כי תלמיד חכם שעבר עבירה אל תהרהר אחריו דודאי עשה תשובה מלבד בדבר שבממון מותר לך לדונו לחובה ועיין גמ ברכות כב
תגיות: ללא הוסף / ערוך תגיות
קטגוריות
כללי

Comments